prysznic

Zajmujemy się instalacjami służącego do sprawnego dostarczania zimnej oraz ciepłej wody do różnego rodzaju budynków. Nasze instalacje spełniają określone normy i standardy jakościowe.

W ramach montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonujemy:

  • Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej
  • Montaż studni głębinowych
  • Instalacje odprowadzania ścieków: szamba, oczyszczalnie drenażowe, z filtrem (złożem) piaskowym lub żwirowym, oczyszczalnie biologiczne
  • Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne: PVC, polipropylen
  • Montaż urządzeń i armatury sanitarnej