kolektory_sloneczne2

Montowane przez nas instalacje solarne charakteryzują się najszybszym zwrotem poniesionych nakładów finansowych. Zapewniają ciepłą wodę w domu przez 7-8 miesięcy (w naszych warunkach klimatycznych) w roku bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz niepotrzebnej eksploatacji kotła c.o.